Description: Волкот и седумте јариња APK + OBB

Packagecom.ProsvetnodeloAdSkopje.VolkotISedumteJarinjaVRSlikovnica
Version0.3 (3)
UpdatedMay 02, 2019 (11 months ago)
Release dateApr 24, 2019 (11 months ago)
Installs100
DeveloperПросветно Дело АД Скопје
Emailprosvetnodeloadskopje@gmail.com
ReportReport this app?

An animation preview application for the picture book "The Wolf and the Seven Cuts"

Со помош на оваа апликација корисниците можат да ги прегледаат анимациите во аугментирана реалност со што илустрациите од детската сликовница Волкот и седумте јариња „оживуваат“.
Апликацијата е наменета за сите возрасти и забава на целото семејство.
Прегледајте ги сите анимации на Вашиот паметен телефон или таблет, со звук, во 3Д.