Application for calculating estimates


Приложението изчислява оценки на база максималния брой точки, процентите нужни за тройка и стъпката, с която точките нарастват.
Tags: Free download Оценки 1.1.3 apk app latest version for android

What's New

Първа версия на приложение за пресмятане на оценки на база максимални точки и процент за тройка.
... Read more

Latest Version

Packagecom.the.cool.school.grades
Version1.1.3 (3)
Updated2019-10-16 (2 months ago)
Installs 50+
qr-code