qr

Minecraft and entertainment with high graphics and low volume doubles and triple quads

Screenshots


Information

Packagecom.vesselss.mench
Version1 (1)
UpdatedJun 03, 2019 (9 months ago)
Size5 MB
Installs 1,000+
CategoryBoard
DeveloperDevelopers Younger Girl

Description

بازی منچ و سرگرمی
بازی خاطره انگیز منچ و سرگرمی با گرافیکی بالا و حجم کم دونفره و سه نفره چهارنفره
منچ یک بازی‌ رومیزی آلمانی است و نام منچ در ایران برگرفته از واژه نخست نام آلمانی این بازی است.
ر واقع این بازی تخصص بچه های دهه 60 می باشد.و کسی بهتر از آنها این بازی را بلد نیست.و قوانین بازی

توسط آنها تبیین شده است.(حداقل در ایران) این بازی می‌تواند توسط ۲، ۳، یا ۴ بازیکن انجام شود. (یک بازیکن در

هر یک از گوشه‌های صفحهٔ مربوط به بازی). هر بازیکن ۴ مهره خواهد داشت (تعداد کل مهره‌ها ۱۶ خواهد بود) که

در ابتدا ۴ مهره در خانه‌های کناری قرار خواهند گرفت و بازیکنان باید مهره‌های خود را به انتهای بازی، یعنی

ستون‌های عمودی یا افقی مربوط به خود (هم رنگ) برسانند و برندهٔ بازی فردیست که زود تر از دیگر بازیکنان موفق

به تمام کردن مهره‌های خود بشود. حرکت در این بازی بر مبنای تاس ریختن است، تعداد تاس ۱ عدد می‌باشد.

آوردن عدد ۶ به معنای شروع بازی و در ادامهٔ بازی وارد کردن مهره‌ها خواهد بود، همچنین بعد از رخ دادن عدد

۶، بازیکن می‌تواند یک بار دیگر تاس ریخته و به همین ترتیب ادامه دهد. کسی که عدد 6 می آورد و مهره بیرون

دارد و یک مهره در خانه شروع دارد میتواند چند مهره در نقطه شروع بر روی هم قرار دهد. همچنین نقطه شروع جز

خانه های امن محسوب نشده و میتوان مهره های قرار گرفته از حریف در آن را با آوردن عدد شش از بازی خارج

کرد و همچنین حریف هم میتواند مهره مورد نظر را در آن خانه از بازی خارج کند.همچنین پریدن از روی مهره

دیگر در 4 مهره خانه مجاز است.

... Read more

Latest Version

Download بازی منچ و سرگرمی APK 1 (Latest Version)

Follow بازی منچ و سرگرمی updates to get notification whenever new version available. Follow Updates

(*) Download بازی منچ و سرگرمی APK (CPU: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64 / Android TV, Tablet / Android: 4.4, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10), just click download with more options by using APK Downloader.


See more ❯
See more ❯