بانک سوالات مدیریتی icon

بانک سوالات مدیریتی

1.5 · Jun 16, 2021

Download بانک سوالات مدیریتی APK for Android - Free - Latest Version

qr

Latest Version

Version1.5 (3)
UpdatedJun 16, 2021
DeveloperZalalapp
IDcom.zalalapp.management
Installs100+
CategoryApps, Education

بانک سوالات مدیریتی app

More than 1200 questions and answers in various managerial, administrative, legal, regulatory, and employment sectors

بانک سوالات مدیریتی، وپژه امتحانات استخدامی "امتحانات بست های دولتی" این برنامه شامل بخش های:

سوالات کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی
سوالات شمولیت در اداره "منجمنت"
نمونه سوالات امتحانات کمپیوتری
سوالات کمپیوتر و انترنت
سوالات مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی
سوالات قانون کارکنان خدمات ملکی
سوالات بخش منابع بشری
سوالات بخش تفتیش
سوالات بخش رسانه ها و مطبوعات
سوالات عمومیات
سوالات همراه با پاسخ بوده و به شکل چهار گزینه ای و تشریحی ترتیب گردیده است.
قوانین:
قانون اساسی افغانستان
قانون کار
قانون کارکنان خدمات ملکی
تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی
قانون احراآت اداری
مقرره ها:
مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی
مقرره تنظیم حقوق تقاعد
مقرره طرز سلوک مامورین خدمات ملکی

Email: zalalapp@gmail.com

Read more

You May Also Like