qr

جزء سی قرآن برای کودکان APK

The third part of the Holy Quran is audio for children with Arabic text

Version1 (1)
UpdatedJul 29, 2019 (1 year ago)
DeveloperSeyed Sajad
CategoryGames, Education
IDcom.izadian.quranchildren
Installs10,000+

در هر سن و موقعیتی می توان به حفظ قرآن روی آورد. البته در کودکی ذهن برای فراگیری معلومات آمادگی بیش تری دارد. و باید آن را بهترین زمان حفظ قرآن به شمار آورد. رسول خدا ـ صلی اللّه علیه و آله ـ می فرماید:«آموختن در کودکی چون نقشی است که بر سنگ حک شده باشد؛ و آن که در بزرگسالی می آموزد چون کسی است که بر آب می نویسد.

بنابراین آموزش و حفظ قرآن در سنین کودکی بسیار حائز اهمیت می باشد و به بهبود کیفیت زندگی آن ها در آینده کمک شایانی می کند.

این برنامه شامل جزء سی ام قرآن کریم به صورت صوتی برای بچه ها به همراه متن عربی آن است.

آموزش قرآن کودکان
جزء سی قرآن
قرآن برای کودکان
قرآن کریم
قرآن صوتی
جزء سی قرآن


Email: seyedsajadps89@gmail.com

See more

See more