رنگ آمیزی برای اطفال APK

Coloring for children and children is a recreational program for children.

Google Playcom.w_8913085
CategoryApps, Art & Design
DeveloperAfzalzada
Version1.0 (1554561744)
UpdatedMay 01, 2019 (11 months ago)
Installs100+

رنگ آمیزی برای اطفال یک برنامه تفریحی و آموزشی برای اطفال میباشد. که اطفال را در زمینه شناخت رنگها و همچنان رشد استعدادهای شان در رسامی و رنگ آمیزی کمک و همکاری میکند.
این برنامه تصاویر مختلف برای رنگ آمیزی دارد و میتواند مدت زیادی اطفال و کودکان شما را سرگرم کند و ضرورت به انترنت ندارد.
علاوه بر اینکه امکان رنگ آمیزی طرحای متنوعی را به بچه ها میدهد ؛ برای شان اجازه میدهد که نقاشی هایشان را ذخیره کنند و از لحظه هایشان خاطره هایی جذاب برای آینده بسازند.

Coloring helps the kids and children and teenager to entertain their selves and skill up their drawing and coloring skills.Email: afzalzada1@gmail.com

Latest Version

1.0 (1554561744) May 01, 2019
armeabi-v7a, x86, ...May 01, 2019
Android TV, Tablet, ...May 01, 2019
icon
رنگ آمیزی برای اطفال
Download