qr

گنجهای معنوی APK

Pray over 1000, an increase of wealth -Bchh and void magic and a prayer

Versionv4.0 (4)
UpdatedOct 31, 2019 (1 year ago)
DeveloperCompany two
CategoryApps, Books & Reference
IDcom.gm.two
Installs100,000+

📌این دعاها از منابع معتبر و زیر هر دعا سند آن قید شده است

📚مجموعه دعاهایی برای افزایش رزق و روزی و پولدار شدن

📚مجموعه دعاهایی برای باطل کردن سحر و جادو

📚مجموعه دعاهایی برای ازدواج و جذب معشوقه

📚مجموعه دعاهایی برای پرداخت کردن قرض ها خود

📚مجموعه دعاهایی برای بچه دار شدن

📚مجموعه دعاهایی برای شفای امراض و بیماریها

📚مجموعه دعاهایی برای توبه و آمرزش گناهان

📚مجموعه دعاهایی برای رونق مغازه و دکان خود

📚مجموعه دعاهایی برای محبت و مسخر کردن و آشتی و صلح

📚مجموعه دعاهایی برای برآورده شدن حاجت های شما

📚مجموعه دعاهایی برای دفع ترس و وحشت

📚مجموعه دعاهایی برای اخلاقیات و معنویات و صفای قلب و باطن

📚مجموعه نمازها

What's New

بیش از 1000 دعا در این برنامه
افزایش رزق و روزی و جذب ثروت
جذب معشوقه
دعا تسخیر قلب ها و دفع دشمن
باطل سحر و جادو
بچه دار شدن
ازدواج
امراض و بیماری ها
رونق مغازه و دکان
دفع ترس و وحشت

Email: twotwo659@gmail.com

See more
See more

See more