qr

ธรรมะ ธรรมะสอนใจ APK

Apps Dharma Dharma moral doctrine serves to consolidate the principles of ethics for the audience.

Version1.4 (4)
UpdatedFeb 22, 2019 (2 years ago)
DeveloperAppschild Inc
CategoryApps, Education
IDcom.appschild.dhammaonline
Installs10,000+

แอพพลิเคชั่น ธรรมะ ธรรมะสอนใจ จัดทำขึ้นในรูปของวีดีโอ เพื่อรวบรวมหลักคำสอน หลักธรรม จากผู้มีธรรมะ มาถ่ายทอดให้กับผู้ที่รัก ฟังธรรมะ เพื่อการนำแนวคิดจากทาง ธรรม มาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันให้มีความสุข โดยท่านผู้ฟังธรรมสามารถเปิดฟัง ธรรมะสอนใจ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง การฟัง ธรรมะออนไลน์ จะทำให้เกิดความสงบ มีสติ มีสมาธิ ในการทำงาน ทำธุรกิจร้อยล้านพันล้าน

บทธรรมจากผู้มีธรรมะ สามารถยกระดับจิตใจ สำนึกและสติปัญญาให้สูงขึ้น โดยเมื่อฟังธรรมแล้วก็ขอให้น้อมเอาคุณธรรมเหล่านั้น กลับมาดูตนเองว่า มีคุณธรรมเหล่านั้นหรือไม่ ตลอดจนหาหนทางที่จะนำสู่การมีคุณธรรมในตัวตนเราให้จงได้

พระอาจารย์ผู้มีธรรมะหลายท่าน ปัจจุบันได้หาวิถีทางถ่ายทอดสู่ผู้ฟัง ประยุกต์ตามยุคสมัย เพื่อไม่ให้เกิดความน่าเบื่อ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบ คำคมธรรมะ ทำมะสอนใจ ธรรมะกับความรัก ธรรมะกับการทำงาน ซึ่งจะเป็นว่า แก่นของธรรมะ ก็คือ ธรรมะ กับ ชีวิต นั่นเอง

ผู้ฟังธรรม จะได้สดับฟัง บทธรรมะกินใจ ที่ถ่ายทอดโดยผู้มีธรรมะหลายท่าน อาทิเช่น
++ธรรมะท่าน ว พระอาจารย์ ว วชิรเมธี (พระมหาวุฒิชัย ว วชิรเมธี) พระผู้มีชื่อเสียงว่าเป็นพระนักวิชาการ นักคิดนักเขียน และนักบรรยายธรรม
++พระพุทธทาสภิกขุ พระภิกษุสงฆ์ชาวไทยผู้มอบคำสอนทางพุทธศาสนาไว้มากมาย เช่น ธรรมะสำหรับคนเกลียดวัดของท่านพุทธทาส
++ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ จากวิศวกรนาซ่า สู่แสงสว่างในพระธรรม มีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะนักวิทยาศาสตร์ที่สามารถใช้หลักธรรมะเข้ามาผสมผสาน ในการบริหารจัดการองค์กรได้ดีเยี่ยม
++พระไพศาล วิสาโล (วงศ์วรวิสิทธิ์) หนึ่งในพระภิกษุสงฆ์ผู้ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังในทางธรรม
++สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

++หมายเหตุ++
- บทธรรมะ ธรรมะสอนใจ แสดงในรูปแบบไฟล์วีดีโอ ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จึงแนะนำให้เปิดแอพบน Wifi
- จำนวนรายการธรรมะ จะอัพเดตเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆ ทุกสัปดาห์

What's New

Small bug fixed

Email: admin@appschild.com

See more

See more