qr

นิทานพื้นบ้านไทย APK

Thai Folk Tales Short story With ideas, stories, fun stories for all ages

Version1.1.2 (2)
UpdatedMar 03, 2018 (3 years ago)
Developermarina hd
CategoryApps, Entertainment
IDcom.marinahd.nitanhome
Installs10,000+

♥♥นิทานพื้นบ้านไทย นั้นมีทั้งนิทานไทยที่เล่าสู่กันฟังในหมู่บ้านท้องถิ่นต่าง ๆ และนิทานที่มาจากต่างชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม แต่คนไทยก็รับเข้ามาไว้ในวัฒนธรรมไทยอย่างกลมกลืนสนิทสนม นิทานไทยพื้นบ้านใหม่ล่าสุด เรื่องราวความเป็นพิ้นบ้านของไทย พร้อมข้อคิดสอนใจ นิทานสนุกๆ เข้าใจง่าย หลายๆเรื่องรวมวิถีชีวิตของคนไทย เรื่องราวต่างๆในอดีต ให้เด็กๆได้เรียนรู้แบบง่ายด้วยนิทานสวยๆ และนิทานไทยการ์ตูนรวมนิทานก่อนนอน นิทานเด็ก นิทานเรื่องสั้นๆ เหมาะสำหรับเด็ก พร้อมข้อคิดสอนใจ นิทานสนุกๆ สำหรับเด็กทุกวัย นิทานอีสปสำหรับเด็ก นิทานคุณธรรม นิทานตลกพร้อมภาพประกอบการฟังนิทานจะทำให้เด็กได้รู้จักรูปประโยค การใช้ภาษาความหมายของคำ และเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในอนาคต ทำให้เด็กจับประเด็นและวิเคราะห์ได้ดี การฟังซ้ำๆเด็กจะจำเรื่องราวได้ทั้งหมดและเด็กจะรู้จักมองสิ่งที่อยู่รอบตัว เข้าใจเรื่องได้ง่าย ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่จะจับประเด็นรวมทั้งการย่อความ ♥♥

♥♥ เรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาซึ่งอาจไม่มีบันทึกเป็นหลักฐาน เนื่องจากสมัยโบราณไม่มีความบันเทิงในรูปแบบอื่นในสังคมหลายวัฒนธรรมใช้การเล่าเรื่องสู่กันฟังซึ่งมักเป็นเรื่องราวจากจินตนาการแสดงความเชื่อของชาวบ้านนิทานพื้นบ้านมักได้รับการบันทึกหรือตีพิมพ์ภายหลังและมักหาต้นกำเนิดไม่ได้ และมีการแต่งแต้มเรื่องราวเพิ่มเติมตามจินตนาการของผู้เล่า นิทานไทยการ์ตูน มีเสียง มีภาพ อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ช่วงเวลาดีๆที่พ่อจะเปิดนิทานก่อนนอนให้ลูกฟังเวลาสบายๆแห่งความรัก ความอบอุ่นที่จะสร้างความผูกพันและนำไปสู่ความเชื่อมั่นที่จะเสริมสร้าง ปัญญาของเด็กๆได้เป็นอย่างดี นิทานอีสป มีภาพ มีเสียงยังช่วยปลูกฝังให้เด็กเป็นคนช่างคิด ช่างถามและช่างสังเกต เป็นโอกาสที่จะทำให้เด็กมีความฉลาด มั่นใจ และ แสดงความคิดเห็นถูกจังหวะ หรือที่เรียกว่ามีความฉลาดทั้งทางปัญญา และฉลาดทางอารมณ์ หนูน้อยหมวกแดงมีเสียงช่วยให้เด็กเรียนรู้ภาษา ♥♥

♥♥ นิทานไทยพื้นบ้าน เรื่องที่เล่ากันต่อๆ มาจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งโดยที่ไม่ทราบว่า ใครเป็นผู้แต่ง เช่น นิทานเรื่อง สังข์ทอง ปลาบู่ทอง หรือโสนน้อยเรือนงาม มีการเล่าสู่กันฟังจากปู่ย่าตายายของเรา พ่อแม่ของเรา รวมทั้งตัวเราเองไปจนถึงลูกหลานเหลนโหลนของเรา เป็นทอด ๆ กันไป รุ่นแล้วรุ่นเล่า บางครั้งก็แพร่กระจายจากท้องถิ่นหนึ่งไปสู่อีกท้องถิ่นหนึ่ง ♥♥

♥♥ เด็กมักจะฟังนิทานอย่างตั้งใจหากเลือกเล่านิทานที่เหมาะกับช่วงวัยจะทำให้ เด็กเข้าใจ อยากรู้และติดตามต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นถือเป็นการสร้างสมาธิให้กับเด็กได้ เป็นอย่างดี กันเลยช่วยสร้างเด็กให้มีความรู้ และความฉลาดทางอารมณ์ หากเด็กชอบฟังนิทานเด็กก็จะปรับตัวและสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่เพื่อจะได้ฟังนิทานจากผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาและปรับตัวเพื่อให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สำหรับนิทานก่อนนอน มีเสียงไม่ใช้เน็ต นิทานก่อนนอน มีเสียงไม่ใช้เน็ตมีภาพ100เรืองภาษาไทย คุณพ่อคุณแม่เล่าให้ลูกๆฟัง ช่วยสร้างนิสัยรักการอ่าน ♥♥

What's New

Update V 1.2
แก้ไขข้อผิดพลาด
โหลดเร็วขึ้น

Email: marinadallila@gmail.com

See more

See more