qr

สนทนาภาษาอังกฤษ APK

English daily

Version2.5 (16)
UpdatedAug 21, 2019 (1 year ago)
DeveloperiKnowAsia
CategoryApps, Education
IDnet.iknowasia.speakenglish
Installs100,000+

สนทนาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ทีใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับผู้ที่สนใจ เรียนรู้ง่าย นำไปใช้ได้จริง แบบมีเสียงให้ฝึกพูดตาม แบ่งเป็นหมวดหมู่ให้นำไปใช้ได้อย่างสะดวก อัพเดทคำศัพท์ ประโยค ใหม่ๆ สม่ำเสมอ

* เหมาะสำหรับ Android Version 4.4 ขึ้นไปครับ ถ้ารุ่นตำ่กว่านี้ไม่สามารถเล่นไฟล์เสียงได้นะครับ

What's New

แก้ไขขนาดไฟล์

Email: iknowasia@gmail.com

See more
See more

See more