qr

✡ תהלים - שירת מרים ✡ APK

Psalms divided by chapters, 30-day, days of the week, and five books. ...

Version3.8 (38)
UpdatedJun 10, 2019 (1 year ago)
Developerלזכות עם ישראל
CategoryApps, Books & Reference
IDokg.Tehilim
Installs1,000+

ישנה אפשרות לקבוע מסך פתיחה,
מסך הפתיחה יכול להיות מעבר לסימניה או מעבר ישיר בתהילים ליום בשבוע או בחודש, או איזה תפילה מהתפילות.

ללא פרסומות ללא מעקבים וכל כיוצא בזה.

ועל זה נוספו גם התפילות וסגולות:
☆ תפילת ישמעאל כהן גדול.
☆ התיקון הכללי השלם.
☆ מזוהר הקדוש.
- פתיחת אליהו הנביא זכור לטוב.
- בראשית תמן.
- ארימת ידאי בצלותין.
☆ על הפרנסה.
- פרשת המן ותפילה לפרנסה.
(שנים מקרא אחד תרגום / רק מקרא)
- תפילה לפרנסה מר' נתן מברסלב.
- תפילה לפרנסה מספר שערי דמעה.
- סגולות לפרנסה.
☆ הצלחת הבנים.
- תפילת השל"ה.
- תפילת רבנו אליעזר פאפו להצלחת הבנים.
☆ תפילת הדרך השלם והלכותיו.
☆ תיקון חצות והלכותיו.
☆ תפילות שונות.
- תפילת רבנו תם זי"ע.
- תפילת הרש"ש זי"ע.
- תפילת ר' מאיר מאפטא זי"ע.
- תפילת רבי אלימלך מליז'ענסק זי"ע.
- תפילה למציאת דירה.
- תפילה למכירת דירה.
- התרת נדרים הקצר.
☆ תפילה למציאת השידוך לבן/בת.
☆ תפילה להפקד בזרע קודש בר קיימא.
☆ תיקון המידות
- אגרת הרמב"ן.
- תפילה להנצל מהכעס.
- תפילה לשמחה.
- תפילה לשמירת הלשון.
☆ פדיון נפש לחולה ותפילה לרפואה.
☆ תפילות להריון ולידה קלה.
- תפילות למשך ההריון.
- סגולת האתרוג ותפילה.
- תפילה לזמן הלידה.
- סגולות.
☆ קופת צדקה וירטואלית.
- כולל קצת מהלכות צדקה מהרב שמואל אליהו שליט"א.
☆ תפילה לעת מלחמה.
☆ תפילת לתשובה שלמה.
☆ שירות ותשבחות.
- פרק שירה.
- שיר השירים.
- נשמת כל חי.
- תפילת התודה.
☆ מחשבון מחצית השקל אונליין.
☆ חיפוש פסוק.
שכידוע מופיע בשם השל"ה סגולה שלא ישכח אדם את שמו ליום הדין שיאמר בחייו בכל יום בסוף תפילת שמונה עשרה לפני אמירת הפסוק "יהיו לרצון ..." השני, פסוק המתחיל באות בה מתחיל שמו ומסתיים באות בה מסתיים שמו.
☆ תהילים לעילוי נשמת - שנוהגים לקרוא פסוקי אלפא ביתא לפי שם המנוח ואותיות "נשמה". (נמצא בדף תהילים ראשי)

הגדרות והבהרות:
1. הגדל/הקטן תצוגה - אפשר לשנות גודל תצוגה ע"י לחצני הווליום או התפריט של המכשיר.
2. מצב תצוגת מסך
- אפשרויות לקביעת סיבוב המסך.
- אפשריות לקביעת עיתוי כיבוי המסך.
3. הסר ניקוד - הוספנו זאת לתקן טקסט מהופך במכשירים שלא תומכים בניקוד.
4. ישר לימין - הוספנו זאת לתקן טקסט מיושר לשמאל במכשירים מסוימים.
5. הצג ברצף - הוספנו זאת עבור משתמשים שמעדפים שלא תיהיה ירידת שורה בסיום פסוק.
6. מצב לילה - טקסט לבן על גבי רקע שחור, למניעת סנוור וחיסכון בסוללה.
7. בתהילים אפשר לסמן מקום ע"י סימניה.

התהילים ניתנים לחלוקה באופן של
תהילים כל פרק בדף
תהילים שבועי
תהילים חודשי
תהילים מחולק לחמש ספרים

תהילים "שירת מרים"
ע"ש
שירת מרים ע"ה
בת רני ושני הי"ו
ת.נ.צ.ב.ה.

אם יש תקלות בבקשה לשלוח לי מייל אני בע"ה אנסה לתקנם.
סמנו חמש כוכבים ועזרו לנו בדירוג.
תודה

✡✡✡✡✡✡✡
OKGApps
✡✡✡✡✡✡✡


Email: okgapp@gmail.com

See more
See more

See more