qr

250+ Para Sahabat Nabi Terbaik APK

250+ The Best Companions of the Prophets Interesting Reading Choices for You

Version7.0.0 (7)
UpdatedApr 28, 2020 (1 month ago)
DeveloperAchmad Suryanto
CategoryApps, Books & Reference
IDcom.AchmadDroid.sahabatnabiterbaik
Installs100+

Para Sahabat Nabi sebagai mereka yang mengenal Nabi Muhammad , mempercayai ajarannya, dan meninggal dalam keadaan Islam.
Dalam kitabnya Al-Isbahah fi Tamyiz ash-Shahabah, Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H/1449 M) menyampaikan bahwa:
"Sahabat (ash-shahabi) adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman kepada beliau dan meninggal dalam keadaan Islam.

Dalam Kitab Muqadimmah karya Ibnu ash-Shalah (w. 643 H/1245 M), diriwayatkan perkataan Sahabat Anas bin Malik:
Dikatakan kepada Anas, “Engkau adalah sahabat Rasulullah dan yang paling terakhir yang masih hidup.” Anas menjawab, “Kaum Arab (badui) masih tersisa, adapun dari sahabat beliau, maka saya adalah orang yang paling akhir yang masih hidup.

Menurut Al-Hakim an-Naisaburi dalam karyanya Al-Mustadrak, tingkatan Sahabat terbagi dalam dua belas tingkatan yaitu:
1. Para Khulafa'ur Rasyidin dan selebihnya dari Sepuluh yang Dijanjikan Surga ketika masih hidup
2. Para Sahabat Nabi yang masuk Islam di Makkah sebelum Umar dan mengikuti majelis Daarul Arqam
3. Para Sahabat Nabi yang ikut serta berhijrah ke negeri Habasyah
4. Para Sahabat Nabi Kaum Anshar yang ikut serta dalam Bai'at Aqabah Pertama
5. Para Sahabat Nabi Kaum Anshar yang ikut serta dalam Bai'at Aqabah Kedua
6. Para Sahabat Nabi Kaum Muhajirin yang berhijrah sebelum sampainya Nabi Muhammad di Madinah dari Quba
7. Para Sahabat Nabi yang ikut serta dalam Perang Badar
8. Para Sahabat Nabi yang berhijrah antara Perang Badar dan Perjanjian Hudaibiyyah
9. Para Sahabat Nabi yang ikut serta dalam Bai'at Ridhwan pada saat ekspedisi Hudaibiyyah
10. Para Sahabat Nabi yang masuk Islam dan berhijrah ke Madinah setelah Perjanjian Hudaibiyyah
11. Para Sahabat Nabi yang masuk Islam setelah Fathu Makkah

Kumpulan Kisah Sahabat Nabi Terbaik dan Kisah Islami Penuh Inspirasi di rangkum sebagai suri tauladan diri

+ Versi Updet
+ Pengembangan aplikasi
+ Penambahan materi guna menambah ilmu dan pengetahuan di antaranya:
+ Doa-doa Islam
+ Amalan Sunnah Rasul
+ Benda Peninggalan Rasul
+ Kumpulan Tausiyah
+ Kumpulan Kitab Islam

+ Kumpulan Kisah Islami
+ Kisah 25 Nabi dan Rasul
+ Kisah Nabi Muhammad SAW
+ Kisah Nabi Khidir
+ Kisah Istri Rosul
+ Kisah Sahabat Rasul
+ Kisah Syekh Abdul Qadir
+ Kisah Para Waliullah
+ Kisah Malaikat Allah
+ Kisah Motivasi Hidup
+ Kisah Nasihat Islami
+ Kisah Hikmah Islami
+ Kisah Surga dan Neraka
+ Misteri Alam Kubur
+ Kisah 4 Sahabat Rasul
+ Kisah Tabiin
+ Kisah Ulama
+ Salahuddin al-Ayyubi

Mudah-mudahan Aplikasi ini dapat bermanfaat dan menjadi teman setia setiap waktu, kapanpun dan dimanapun tanpa harus online.

Tolong beri kami Saran dan masukan untuk perkembangan Aplikasi Ini, Berikan Nilai Rate dan bintang 5 untuk memberi rasa semangat pada kami dalam membuat mengembangkan aplikasi-aplikasi bermanfaat lainnya.


Email: achmaddroidappstudio@gmail.com

See more
See more

See more