qr

Adabiyot 10-sinf II qism APK

ADABIYOT O'rta ta'lim muassasalarining 10-sinfi va o'rta maxsus, kasb-hunar

Version1.0.0 (10005)
UpdatedJul 07, 2018 (2 years ago)
DeveloperTurkiston
CategoryApps, Books & Reference
IDuz.foreach.soft.android.Book_adabiyot10_2qism
Installs10,000+

ADABIYOT
O‘rta ta’lim muassasalarining 10-sinfi va
o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalarining o‘quvchilari uchun darslik-majmua Birinchi nashr
O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi tasdiqlagan
I I Q I S M
«O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi»
Davlat ilmiy nashriyoti Toshkent–2017
Boqijon To‘xliyev, Bahodir Karimov, Komila Usmonova


Email: 9350770@gmail.com

See more

See more