qr

Real-time air quality map - AirNet

Screenshots


Information

Packagecom.FIMO.FAirNet
Version2.0.3 (20003)
UpdatedNov 04, 2019 (4 months ago)
Size26 MB
Installs 1,000+
CategoryHealth & Fitness
DeveloperFIMO Teams

Description

Ứng dụng cung cấp bản đồ chất lượng không khí thời gian thực.
Hỗ trợ người dùng xem thông tin chất lượng không khí cũng như đăng ký theo dõi, đăng ký nhận cảnh báo từ những điểm quan tâm.
Ứng dụng thuộc dự án FAirNet - Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ tích hợp liên ngành Giám sát hiện trường.

... Read more

What's New

Sửa lỗi ứng dụng.
... Read more

Latest Version

Download AirNet - Bản đồ chất lượng không khí APK 2.0.3 (Latest Version)

Follow AirNet - Bản đồ chất lượng không khí updates to get notification whenever new version available. Follow Updates

(*) Download AirNet - Bản đồ chất lượng không khí APK (CPU: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64 / Android TV, Tablet / Android: 4.4, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10), just click download with more options by using APK Downloader.


Old Versions

Download AirNet - Bản đồ chất lượng không khí APK (Old Versions)

1.1.0 (10100)May 09, 2019


See more ❯