qr

Al Quran Melayu Audio Offline APK

Listen to full audio mp3 Quran 30 juz / 114 chapters with Malay translation

Version3.0 (1072)
UpdatedJan 18, 2020 (6 months ago)
DeveloperDetarp Creative
CategoryApps, Music & Audio
IDcom.andromo.dev572857.app597622
Installs1,000+

Dengarkan audio mp3 Al Quran lengkap 30 juz / 114 surah disertai terjemah melayu. Aplikasi ini sangat bagus karena dilengkapi dengan audio murottal Al Quran 30 jus offline sehingga untuk memutar aplikasi ini anda tidak memerlukan kuota atau jaringan internet sehingga anda bisa memutar murottal pembacaan ayat suci kapan saja dan dimana saja. Selain itu aplikasi ini juga dilengkapi dengan Al Quran teks / Al Quran baca lengkap 30 juz dengan terjemahan bahasa melayu. Ayo segera instal aplikasi Al Quran Melayu Audio Offline.

Surah dalam Al Quran :
Al-Fatihah (Pembukaan)
Al-Baqarah (Lembu Betina)
Ali 'Imran (Keluarga Imran)
An-Nisaa' (Wanita)
Al-Maa'idah (Hidangan)
Al-An'aam (Binatang Ternakan)
Al-A'raaf (Tempat Tertinggi)
Al-Anfaal
At-Taubah (Pengampunan)
Yunus (Nabi Yunus a.s.)
Hud (Nabi Hud a.s.)
Yusuf (Nabi Yusuf a.s.)
Ar-Ra'd (Guruh)
Ibrahim (Nabi Ibrahim a.s.)
Al-Hijr (Kawasan Berbatu)
An-Nahl (Lebah)
Al-Israa' (Perjalanan Malam)
Al-Kahfi (Gua)
Maryam (Siti Maryam)
Taahaa
Al-Anbiyaa' (Para Nabi)
Al-Hajj (Haji)
Al-Mu'minun (Golongan yang Beriman)
An-Nuur (Cahaya)
Al-Furqaan (Pembeza Kebenaran dan Kebatilan)
Asy-Syu'araa (Para Penyair)
An-Naml (Semut)
Al-Qasas (Cerita-cerita)
Al-'Ankabut (Labah-labah)
Ar-Rum (Bangsa Rom)
Luqman (Luqman)
As-Sajdah (Sujud)
Al-Ahzab (Golongan yang Bersekutu)
Saba' (Kaum Saba')
Faatir (Pencipta)
Yaasin
As-Saaffat (Yang Teratur Berbaris)
Saad
Az-Zumar (Rombongan)
Al-Ghafir / Al-Mu'min (Orang yang Beriman)
Fussilat (Dijelaskan)
Asy-Syuraa (Permesyuaratan)
Az-Zukhruf (Perhiasan Emas)
Ad-Dukhaan (Kabut / Asap)
Al-Jatsiyah (Yang Berlutut)
Al-Ahqaaf (Bukit-bukit Pasir)
Muhammad (Nabi Muhammad SAW)
Al-Fath (Kemenangan)
Al-Hujurat (Bilik-bilik)
Qaaf
Adz-Dzariyaat (Angin yang Menerbangkan)
At-Tur (Bukit)
An-Najm (Bintang)
Al-Qamar (Bulan)
Ar-Rahman (Yang Maha Pemurah)
Al-Waqi'ah (Peristiwa yang Tidak Dapat Dielakkan)
Al-Hadid (Besi)
Al-Mujadilah (Perempuan yang Merayu)
Al-Hasyr (Pengusiran)
Al-Mumtahanah (Perempuan yang Diuji)
As-Saf (Barisan)
Al-Jumu'ah (Hari Jumaat)
Al-Munafiquun (Golongan Munafik)
At-Taghabun (Dinampakkan Kesalahan)
At-Talaq (Cerai / Talak)
At-Tahrim (Mengharamkan)
Al-Mulk (Kerajaan)
Al-Qalam (Pena / Kalam)
Al-Haaqqah
Al-Ma'arij (Tempat-tempat Naik)
Nuh (Nabi Nuh a.s.)
A-Jin (Jin)
Al-Muzammil (Yang Berselimut)
Al-Muddathir (Yang Berselubung)
Al-Qiyaamah (Hari Kebangkitan)
Al-Insaan (Manusia)
Al-Mursalat (Malaikat Yang Diutus)
An-Naba' (Berita Besar)
An-Naazi'aat (Malaikat Yang Mencabut)
'Abasa (Dia Bermasam Muka)
At-Takwiir (Menggulung)
Al-Infitar (Terpecah & Terbelah)
Al-Mutaffifiin (Golongan yang Curang)
Al-Insyiqaaq (Terbelah)
Al-Buruj (Gugusan Bintang)
At-Taariq (Pengunjung Malam)
Al-A'laa (Yang Tertinggi)
Al-Ghaasyiah (Peristiwa Menggelisahkan/Hari Pembalasan)
Al-Fajr (Fajar / Sinar Mentari)
Al-Balad (Negeri)
Asy-Syams (Matahari)
Al-Lail (Malam)
Adh-Dhuha (Pagi yang Cemerlang / Matahari Meninggi)
Al-Insyirah/An-Nasyrah (Melapangkan)
At-Tin (Buah Tin / Buah Ara)
Al-'Alaq (Segumpal Darah)
Al-Qadr (Kemuliaan)
Al-Baiyinah (Bukti yang Nyata)
Al-Zalzalah (Kegoncangan)
Al-'Aadiyaat (Yang Berlari Kencang)
Al-Qari'ah (Hari Yang Hingar Bingar)
At-Takathur (Bermegah-megah)
Al-'Asr (Masa)
Al-Humazah (Pengumpat)
Al-Fiil (Gajah)
Quraisy (Kaum Quraisy)
Al-Ma'un (Barangan Berguna)
Al-Kauthar (Sungai Di Syurga)
Al-Kafirun
An-Nasr (Pertolongan)
Al-Masad / Al-Lahab (Nyalaan Api)
Al-Ikhlas (Tulus Ikhlas / Memurnikan Keesaan Allah)
Al-Falaq (Waktu Subuh / Dinihari)
An-Naas (Manusia)


Email: detarp@yahoo.com

See more
See more

See more