qr

AM.540,1350 KHz วิทยุยานเกราะ APK

Radio Panzer AM.540 KHz and AM.1350 KHz.

Version1.0 (18)
UpdatedJan 04, 2018 (3 years ago)
Developerครีเอทีฟ เรดิโอ
CategoryApps, Music & Audio
IDappinventor.ai_naxnobita.AM
Installs1,000+

สถานีวิทยุ “ ยานเกราะ ระบบ A.M. ความถี่ 540 KHz .” กรุงเทพมหานคร เป็นสถานีวิทยุ ในเครือของ ศูนย์การทหารม้า อยู่ในกลุ่ม กบว.ทบ.7 ซึงมี นสร.เป็นหัวหน้ากลุ่ม มีที่ตั้งอยู่ที่ 1156 ถนนสามเสน บางกระบือ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
จุดเริ่มต้น ณ แผนกวิชาการสื่อสาร โรงเรียนยานเกราะ บางกระบือ กรุงเทพ ฯ ปี พ.ศ.2496 ขั้นทดลองการส่งออกอากาศด้วยเสาอากาศไม้ไผ่ และเครื่องส่งเล็ก ๆ เพียงเครื่องเดียว (ความถี่เดียว) โดยได้ปรับปรุงแก้ไข พัฒนา มาตามลำดับ ต่อมา พ.ต.เล็ก สุนทรศร อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาการสื่อสาร โรงเรียนยานเกราะ ได้ขออนุมัติ จัดตั้งสถานีวิทยุ ทดลองการส่งออกอากาศ ต่อกองทัพบก เมื่อ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2499 โดยมีความมุ่งหมาย เพื่ออำนวยประโยชน์แก่การศึกษา ในด้านเทคนิค ของนักเรียนของเหล่า เพื่อเผยแพร่ความรู้ และกิจกรรมของเหล่าทหารม้า อันมิได้เป็นความลับของทางราชการ เพื่อฝึกฝนเจ้าหน้าที่ให้มีความชำนาญ ในยามปกติ และยังประโยชน์ยิ่งแก่กองทัพบก ในยามสงคราม จึงได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชามาโดยลำดับ จนได้รับการอนุมัติจาก ผู้บัญชาการทหารบก เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2499 โดยใช้ชื่อว่า สถานีวิทยุ “ ยานเกราะ ” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา


Email: suriya.sa55@sau.ac.th

See more