Download Angel Express Delivery APK for Android - Latest Version - Free

qr

Angel Express Delivery APK

Angel Express delivery applications

Version1.0.0 (1)
UpdatedFeb 12, 2018 (3 years ago)
DeveloperITVINA Group
CategoryApps, Business
IDcom.angelexpress
Installs100+

Angel express là ứng dụng chuyển phát nhanh trong lĩnh vực giao nhận, lắp đặt, phát triển bền vững trên cơ sở kết hợp sức mạnh tri thức, tính đoàn kết tập thể và mang đến giải pháp phù hợp. Với công nghệ tối ưu là định hướng phát triển và tồn tại để ngày càng khẳng định vị trí và vị thế trong lĩnh vực phát chuyển nhanh.

What's New

Angel express là ứng dụng chuyển phát nhanh trong lĩnh vực giao nhận, lắp đặt, phát triển bền vững trên cơ sở kết hợp sức mạnh tri thức, tính đoàn kết tập thể và mang đến giải pháp phù hợp. Với công nghệ tối ưu là định hướng phát triển và tồn tại để ngày càng khẳng định vị trí và vị thế trong lĩnh vực phát chuyển nhanh.

Email: nhieulevan@itvina.com

See more