qr

AppMÔN APK

Danfon adroddiad i Cyngor Môn - Submit a report to Anglesey Council.

Version7 (21)
UpdatedMay 05, 2020 (2 months ago)
DeveloperiTouch Vision Global
CategoryApps, Productivity
IDcom.itv.anglesey
Installs1,000+

Disgrifiad – Description

Adroddwch fater neu gwnewch gais am wasanaeth yn uniongyrchol i Gyngor Sir Ynys Môn
Report issues or make service requests directly to the Isle of Anglesey County Council

mwy – more....

PA FATERION GELLIR EI HADRODD? - WHAT ISSUES CAN YOU REPORT?

Gellir cyflwyno adroddiadau am faterion fel:
- Tipio Anghyfreithlon
- Lonydd, Palmentydd a Priffyrdd
- Tyllau yn y Ffyrdd
- Goleuadau Stryd
- Gwastraff ac Ailgylchu
- Pryderon a Chwynion
a llawer mwy

You can submit reports for issues such as:
- Fly Tipping
- Roads, Pavements and Highways
- Potholes
- Street Lighting
- Waste and Recycling
- Concerns and Complaints
and much more

SUT YDYCH YN CYFLWYNO ADRODDIAD? - HOW DO YOU SUBMIT A REPORT?

I gyflwyno adroddiad mae'n rhaid cofnodi gwybodaeth arbennig.
Dewiswch categori yr adroddiad.
- Cwblhewch y cwestiynau
- Atodwch brawf, ynteu lun neu fideo
- Nodwch y lleoliad
- Cyflwynwch yr adroddiad

To submit a report you must capture certain information.
Select the category of the report.
- Complete the questions
- Capture the evidence, either a photo or a video
- Enter the location
- Submit the report


Keywords:
Appmon
appmon
cyngor sir ynys mon
Anglesey
Ynysmon
isle of anglesey county council

GWADIAD – DISCLAIMER

Gellir ddefnydd parhaol o GPS yn rhedeg yn y cefndir lleihau bywyd eich batri.
Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease Battery life.


Email: support@itouchvision.com

See more
See more

See more