تقطير والمنتجات وتاريخ العالم غرابا.

اعلان

احدث اصدار

الإصدار
تحديث
١٠‏/٠٣‏/٢٠١٨
مطوّر البرامج
Google Play ID
عمليات التثبيت
١٬٠٠٠+

App APKs

تطبيق Gr.App

Le distillerie, i prodotti, la storia del mondo della grappa.

L’applicazione Gr.App ha lo scopo di valorizzare il binomio fondamentale GRAPPA e DISTILLERIA, evidenziando l’importanza dell’utilizzo e del significato storico, filosofico e simbolico che l’ALAMBICCO ha avuto e continua ad avere sul territorio italiano in relazione alla produzione di Grappa.
La Grappa è solo italiana per tradizione, per cultura e per legge.
قراءة المزيد