Helping employees in quickly checking orders and planning purchases

Advertisement

Latest Version

Version
Update
Aug 2, 2019
Developer
Category
Google Play ID
Installs
10+

App APKs

AZA Thịnh Thế APP

Phần mềm quản lý mua hàng giúp nhân viên có thể nhanh chóng kiểm tra đơn hàng phải mua trong ngày , và xác định nhà cung ứng để có thể tìm đến điểm mua hàng nhanh chóng .
Read more