qr

Bacaan AL-QURAN (Full 30 JUZ) - MP3 APK

Complete AL-QUR'AN reading with Fadhilat Book & Advantages of Reading Al-QUR'AN

Version2.3.0 (1001)
UpdatedApr 03, 2020 (7 months ago)
DeveloperGerbang Pustaka ILMU
CategoryApps, Education
IDcom.MegaApp.Bacaan.AL_QURAN.Lengkap_TigaPuluh_JUZ.Worldroid
Installs100,000+

Aplikasi yang menyediakan bacaan ayat-ayat AL-QURAN lengkap (FULL) 30 JUZ untuk amalan & hafazan anak-anak.
Aplikasi yang sangat bermanfaat ini boleh digunakan secara OFFLINE, iaitu tidak memerlukan talian internet untuk menggunakannya.

Ciri-ciri yang terdapat dalam aplikasi

-Boleh dijadikan nada dering untuk gadget anda
-Bacaan penuh ayat-ayat suci AL-QURAN (MP3) 30 JUZ
-Hanya sentuh surah pilihan untuk mendengarkan ayat-ayat suci AL-QURAN yang dikehendaki
-Hanya slide dari hujung bahagian kiri ke kanan skrin untuk membuka Side Bar Menu untuk pautan aplikasi pantas

1. Al Fatihah (Pembukaan)
2. Al Baqarah (Sapi Betina)
3. Ali 'Imran (Keluarga 'Imran)
4. An Nisa' (Wanita)
5. Al Ma'idah (Hidangan)
6. Al An'am (Binatang Ternak)
7. Al A'raf (Tempat Tertinggi)
8. Al Anfal (Rampasan Perang)
9. At Taubah (Pengampunan)
10. Yunus (Nabi Yunus A.S.)
11. Hud (Nabi Huud A.S.)
12. Yusuf (Nabi Yusuf A.S.)
13. Ar Ra'd (Guruh)
14. Ibrahim (Nabi Ibrahim A.S.)
15. Al Hijr (Daerah Pegunungan)
16. An Nahl (Lebah)
17. Al Israa' (Memperjalankan Di Malam Hari)
18. Al Kahfi (Gua)
19. Maryam (Maryam)
20. Thaha (Thaahaa)
21. Al Anbiya' (Kisah Para Nabi)
22. Al Hajj (Ibadah Haji)
23. Al Mu'minun (Orang Mukmin)
24. An Nur (Cahaya)
25. Al Furqaan (Pembeda)
26. Asy Syu'ara' (Penyair)
27. An Naml (Semut)
28. Al Qashash (Cerita)
29. Al 'Ankabuut (Laba-Laba)
30. Ar Ruum (Bangsa Rumawi)
31. Luqman (Luqman)
32. As Sajdah ((Sujud)
33. Al Ahzab (Golongan Yang Bersekutu)
34. Saba' (Kaum Saba')
35. Fathir (Pencipta)
36. Yaasiin
37. Ash Shaffat (Yang Bershaf-Shaf)
38. Shaad
39. Az Zumar (Rombongan-Rombongan)
40. Al Mu'min (Orang Yang Beriman)
41. Fushshilat (Yang Dijelaskan)
42. Asy Syuura (Musyawarah)
43. Az Zukhruf (Perhiasan)
44. Ad Dukhaan (Kabut)
45. Al Jaatsiyah (Yang Berlutut)
46. Al Ahqaaf (Bukit Pasir)
47. Muhammad (Nabi Muhammad SAW)
48. Al Fath (Kemenangan)
49. Al Hujuraat (Kamar-Kamar)
50. Qaaf
51. Adz Dzaariyaat (Angin Yang Menerbangkan)
52. Ath Thuur (Bukit)
53. An Najm (Bintang)
54. Al Qamar (Bulan)
55. Ar Rahmaan (Yang Maha Pemurah)
56. Al Waaqi'ah (Hari Kiamat)
57. Al Hadid (Besi)
58. Al Mujadilah (Wanita Yang Mengajukan Gugatan)
59. Al Hasyr (Pengusiran)
60. Al Mumtahanah (Wanita Yang Diuji)
61. Ash Shaff (Barisan)
62. Al Jumu'ah (Hari Jum'at)
63. Al-Munafiqun (Orang-Orang Munafik)
64. At Taghabun (Hari Ditampakkan Kesalahan-Kesalahan)
65. Ath Thalaaq (Talak)
66. At Tahrim (Mengharamkan)
67. Al Mulk (Kerajaan)
68. Al Qalam (Pena)
69. Al Haqqah (Kiamat)
70. Al Ma'arij (Tempat-Tempat Naik)
71. Nuh (Nabi Nuh A.S)
72. Al Jin (Jin)
73. Al Muzzammil (Orang Yang Berselimut)
74. Al Muddatstsir (Orang Yang Berselimut)
75. Al Qiyamah (Hari Kiamat)
76. Al Insaan (Manusia)
77. Al Mursalat (Malaikat-Malaikat Yang Diutus)
78. An Naba´ (Berita Besar)
79. An Naazi´ (Malaikat-Malaikat Yang Mencabut)
80. 'Abasa (Bermuka Masam)
81. At Takwir (Menggulung)
82. Al Infithar (Terbelah)
83. Al Muthaffifiin (Orang-Orang Yang Curang)
84. Al Insyiqaaq (Terbelah)
85. Al Buruuj (Gugusan Bintang)
86. Ath Thaariq (Yang Datang Di Malam Hari)
87. Al A´Laa (Yang Paling Tinggi)
88. Al Ghaasyiyah (Hari Kiamat)
89. Al Fajr (Fajar)
90. Al Balad (Negeri)
91. Asy Syams (Matahari)
92. Al Lail (Malam)
93. Adh Dhuhaa (Waktu Dhuha)
94. Alam Nasyrah /Al Insyirah (Bukankah Kami Telah Melapangkan)
95. At Tiin (Buah Tin)
96. Al 'Alaq (Segumpal Darah)
97. Al Qadr (Kemuliaan)
98. Al Bayyinah (Bukti Yang Nyata)
99. Al Zalzalah (Goncangan)
100. Al 'Adiyat (Kuda Perang Yang Berlari Kencang)
101. Al Qari'ah (Hari Kiamat)
102. At Takatsur (Bermegah-Megahan)
103. Al 'Ashr (Masa)
104. Al Humazah (Pengumpat)
105. Al Fiil (Gajah)
106. Quraisy (Suku Quraisy)
107. Al Ma'un (Barang-Barang Yang Berguna)
108. Al Kautsar (Nikmat Yang Banyak)
109. Al Kafirun (Orang-Orang Kafir)
110. An Nashr (Pertolongan)
111. Al Lahab (Gejolak Api)
112. Al Ikhlas (Memurnikan Keesaan Allah)
113. Al Falaq (Waktu Subuh
114. An Naas (Manusia)

What's New

Mengemaskini Aplikasi kepada verson baru
Mudah digunakan
Sangat bermanfaat kepada semua
Stylish Design
Bug fix

Email: bahteramega.app@gmail.com

See more
See more

See more