qr

BBVN Keyboard APK

Keyboard supports learning Vietnamese and suggestions from BlackBerry

Version1.0 (115)
UpdatedJun 14, 2016 (4 years ago)
DeveloperVHTS
CategoryApps, Tools
IDvn.com.vhts.keyboard
Installs100+

BBVN Keyboard là ứng dụng bàn phím hỗ trợ học từ và gợi ý từ như bàn phím của BlackBerry 10

Các chức năng chính:
- Hỗ trợ gõ tiếng Việt
- Học từ của người dùng và gợi ý khi gõ
- Hỗ trợ vuốt từ dưới lên (trái, phải, giữa) để chọn từ gợi ý tương tự như trên bàn phím BlackBerry 10


Email: contact@vhts.com.vn

See more

See more