qr

Betsan a Roco yn y Dref 1 APK

Digital books with sound for children 3 to 5 years old.

Version0.5 (20)
UpdatedFeb 07, 2020 (9 months ago)
DeveloperCanolfan Peniarth
CategoryGames, Education
IDcymru.peniarth.ArchwilioDauCyfres1
Installs500+

Follow the adventures of Betsan and Roco as they explore the town's environment.

This is a digital version, with sound, of Archwilio’r Amgylchedd yn y dref, series 1, which includes 8 original stories and poems, in Welsh, for children in the Foundation Phase, authored by Mererid Hopwood and Tudur Dylan Jones. They aim to support different areas of learning and experience with a focus on outdoor exploration and discovery.

The books offer an opportunity to raise children's curiosity about their environment as well as encourage them to enjoy by exploring, inquiring, experimenting, asking questions and trying to find answers. This is a series that develops opportunities for children to read and express their ideas, opinions and feelings, showing imagination, creativity and sensitivity to their environment.

Book titles:
Anifeiliaid y dref
Bwyd
Croesi'r Ffordd
Hamdden yr Haf
Lliwiau
Rwy'n clywed â'm clust fach i...
Rwy'n gweld â'm llygad bach i...
Teithio

*****

Dewch i ddilyn anturiaethau Betsan a Roco wrth iddyn nhw archwilio'r dref.

Dyma gyflwyno fersiwn digidol gyda sain o gyfres Archwilio’r Amgylchedd yn y dref, sy’n cynnwys 8 o straeon a cherddi gwreiddiol i blant yn y Cyfnod Sylfaen gan Mererid Hopwood a Tudur Dylan Jones. Eu nod yw cefnogi gwahanol feysydd dysgu a phrofiad gan ganolbwyntio ar archwilio a darganfod yn yr awyr agored.

Mae'r llyfrau'n cynnig cyfle i godi chwilfrydedd y plant ynghylch eu hamgylchedd yn ogystal â'u hannog i fwynhau drwy archwilio, ymholi, arbrofi, gofyn cwestiynau a cheisio dod o hyd i atebion. Cyfres yw hon sy'n datblygu cyfleoedd i'r plant ddarllen a mynegi eu syniadau, eu safbwyntiau a'u teimladau gan ddangos dychymyg, creadigrwydd a sensitifrwydd tuag at eu hamgylchedd.

Teitlau’r gyfres:
Anifeiliaid y dref
Bwyd
Croesi'r Ffordd
Hamdden yr Haf
Lliwiau
Rwy'n clywed â'm clust fach i...
Rwy'n gweld â'm llygad bach i...
Teithio

What's New

Removed unlocking-code requirement

Email: post@peniarth.cymru

See more

See more