qr

Bilinçaltı Temizliği APK

Bilinçaltımız hayatımızda yaşadığımız her olayı bir video kamera gibi sürekli kaydeder

Bilinçaltımız hayatımızda yaşadığımız her olayı bir video kamera gibi sürekli kaydeder. Bilinç altımızda yer alan olayların içerisindeki olumsuz olanları zamanla bizi yormaya başlar.Bu olaylarınşifalanması için Bilinç Altı Temizleme çalışmasını sevgiyle paylaşıyoruz. Niyet ediyoruz şifa olsun.

Not: Dinleyeceğiniz bu çalışma sesli bir terapidir, teşhis ve tedavi yerine geçmez. Tedavi bir tek konusunda uzman doktorların işidir. Araba kullanırken veya dikkat gerektiren bir iş yaparkendinlenmesi uygun değildir. Çalışmaların içerisinde subliminal mesaj bulunmamaktadır. Şimdiden fayda sağlamasına niyet ediyoruz. Our subconscious mind is like a video camera to continuously recordevery event that we live our lives. In our subconscious, which are located in the negative events of the healing time for us to look into the incident time.We awareness of them share the Six lovinglycleaning work. We intend to get healing.

Note: This work is a voice you listen therapy, not a substitute for diagnosis and treatment. The job of a doctor specialized in a single treatment. While the rest of the car or a job that requiresattention is not appropriate. There are no subliminal messages in the study. We intend to provide benefits already.

See more
See more

See more