qr

Cadw APK

Discover the Cadw sites across Wales - Darganfod safleoedd Cadw ledled Cymru

Version150.0 (150)
UpdatedSep 12, 2019 (1 year ago)
DeveloperWelsh Government - Llywodraeth Cymru
CategoryApps, Travel & Local
IDcom.locly03b6b45261df49e0a11df37d59c764a3
Installs10,000+

With 129 sites across Wales, you’re certain to have a monumental day out with Cadw. From castles that tell stories of medieval princes to sites that remind us of Wales’s proud heritage as one of the first industrial nations in the world, you can explore 6,000 years of history across the country with this app.

Search for your nearest Cadw site by distance, find it on the handy built-in map. You can search by location to find exciting events taking place at Cadw sites, check opening times and admission prices or call the site direct from the app.

Other features include:

· Site descriptions – find out more about your favourite sites.
· Image galleries on larger sites.


Gyda mwy na 129 o safleoedd ledled Cymru, rydych chi’n siŵr o gael diwrnod i’w gofio gyda Cadw. O gestyll sy’n adrodd storïau tywysogion yr oesoedd canol i safleoedd sy’n ein hatgoffa am dreftadaeth falch Cymru fel un o’r cenhedloedd diwydiannol cyntaf yn y byd, gyda’r ap yma gallwch weld 6,000 o flynyddoedd o hanes drwy Gymru gyfan.

Chwiliwch am safle agosaf Cadw yn ôl pellter, a dod o hyd iddo ar y map mewnol hwylus. Gallwch chwilio yn ôl lleoliad er mwyn dod o hyd i’r digwyddiadau cyffrous sydd ar y gweill ar safleoedd Cadw, cael golwg ar amserau agor neu brisiau, neu ffonio’r safle yn uniongyrchol o’r ap.

Mae nodweddon eraill yr ap yn cynnwys:

· Disgrifiadau o’r safleoedd - rhagor o wybodaeth am eich hoff safleoedd.
· Oriel o ddelweddau o’r safleoedd mawr.

What's New

Diweddariad - Update

Email: welshgovernment@gmail.com

See more
See more