Description: Ceratder APK

Packageorg.ceratder
Version1.0 (1554554786)
UpdatedApr 27, 2019 (11 months ago)
Release dateApr 26, 2019 (11 months ago)
Installs10
DeveloperCreative APP
Emailadasappstudio@gmail.com
ReportReport this app?

Ceratder - Association of Surgical Operating Room Technicians

Ceratder - Cerrahi Ameliyathane Teknikerleri Derneği
Cerrahide dünya standatlarına ulaşmak için 2002 yılında kurulan Ameliyathane-Cerrahi Teknikerliği bölümünün amacı, ölüm sakat kalma ve uzun iyileşme dönemini en aza indirerek, cerrahide memnuniyet ve güveni en üst seviyeye çıkarmaktır.

Türkiyede ortalama 50 üniversiteden mezun olan Ameliyathane Teknikerliği öğrencileri (Sağlık Teknikeri) Ameliyathane Teknikeri ünvanını alır. Güvenli cerrahiyi sağlamak için öğrencilere üniversite labaratuvarlarında ve gerçek ameliyathanelerde cerrahi disipline uygun olarak cerrahlar ve akademisyenler tarafından eğitim verilir.

Ameliyathane Teknikerliği öğrencileri; eğitim döneminde cerrahi hastalıklar, ameliyathane teknolojileri, anatomi, fizyoloji, anestezi, mikrobiyoloji, ilkyardım, tıbbi terminoloji, farmakoloji, sağlık işletmelerinde yönetim, psikoloji, davranış bilimleri, cerrahi uygamalar, sterilizasyon ve dezenfeksiyon... derslerinin yanında genel kültür dersleriylede desteklenmektedir.

Üniversite müfredat programlarının tamamında cerrahi güvenliği artıracak şekilde,steril cerrahi ekibe dahil edilmek üzere bütün ameliyat ekiplerinde doğrudan yer alabilecek Ameliyathane Teknikerleri yetiştirilmektedir.