qr

CIMB Bank-GetVerified APK

CIMB Bank-GetVerified

Version3.2.0 (1614100011)
UpdatedAug 03, 2020 (3 months ago)
DeveloperCredoLab Pte. Ltd.
CategoryApps, Finance
IDcimb.ph.credoapp
Installs10,000+

Ang CredoLab ay isang smartphone-based FinTech solution provider na gumagawa ng alternatibong puntos ng kredito upang makatulong sa mga institusyong pampinansyal makagawa ng desisyon sa kredito kapag nag-apply ka para sa mga serbisyong pinansyal sa kanila.

Paano ang sistema ng CredoLab?
Kapag ikaw ay nag-apply para sa credit card o kaya nagutang sa isang bangko, maaaring hilingin sa iyo ng bangko na i-download ang app na ito upang tumanggap ng alternatibong pagsusuri sa pagiging karadapat-dapat ng iyong kredito. Kapag pinili mong sumali, maaari mong i-download ang aming app at pahintulutan kami na kolektahin at gamitin ang impormasyon mula sa iyong telepono upang gumawa ng puntos ng kredito. Ito ay ibinibigay lamang sa bangko kung saan ka nag-apply.

Paano ginagamit ng CredoLab ang impormasyon sa aking telepono upang gumawa ng puntos ng kredito?
Ipinapakita ng aming pagsasaliksik na kung walang mapagkakatiwalaang credit bureau data, ang puntos ng partikular na data sa telepono ang magsasabi ng inklinasyon ng aplikante upang magbayad ng isang utang.
Ang aming kinukolekta ay hindi direktang tutukoy sa iyo at hindi kami humihingi ng access sa iyong social media account upang gawin ang puntos ng iyong kredito.

Hinihiling namin ang impormasyong ito sa ngalan ng bangko upang makapaglahad sa kanila ng iba pang mga bagay tungkol sa iyo bilang isang nanghihiram.Ang puntos na data na tinitingnan namin ay mula sa Media Library, mga Kalendaryo, mga Contact, Photo Library, at mga Paalala. Ang mga hinihiling impormasyon ay ginagamit lamang sa pagkalkula ng puntos ng iyong kredito at maghanap ng ugnayan sa pagitan ng iyong pagiging aplikante at inaasahang default rate. Ito ay hindi ginagamit para magbenta ng mga ad o ibinabahagi sa kahit sinong third party.

Ang mga halimbawa kung paano ang mga puntos ng data na aming kinukolekta ay kaugnay sa puntos ng iyong kredito:
* Kalendaryo–Ang mas mataas na bilang ng mga event na naka-iskedyul habang nasa oras ng trabaho ay nagpapakita ng mas mataas na paghahangad na magbayad.
* Mga contact–Ang mas mababang bilang ng mga contact na may higit na dami ng numero ng telepono ay nagpapakita ng mas mababang paghahangad na magbayad.
* Telepono–Ang mas mataas na bilang ng mga hindi nasagot na tawag at sinagot sa loob ng 1 oras ay maaaring maiugnay sa katamtaman hanggang mataas na paghahangad na magbayad.
* Storage–Ang mas mataas na bilang ng mga file ng musika ay nagpapakita ng mas mababang paghahangad na magbayad.
* Iba pa/Access sa Impormasyon sa Mail–Ang mas mababang persentahe ng mga mail na hindi binabasa ay maaaring maiugnay sa mas mataas na inklinasyon na magbayad ng utang.

Maaari mong piliin na magbigay ng access sa iyong impormasyon. Kung mas higit ang impormasyon na iyong ibibigay, mas magiging wasto ang puntos ng iyong kredito.

Inirerespeto ng CredoLab ang iyong pagkapribado
Bago namin i-access ang mga impormasyon sa iyong telepono, humihingi kami ng permiso sa iyo. Lahat ng impormasyong hinihiling ay mag kaugnayan sa paggawa ng puntos ng kredit. Maaaring piliin na hindi ibigay ang impormasyong hinihingi. Gayunpaman, ang puntos ng iyong kredito ay maaaring hindi maging wasto o hindi magamit para sa iyong paga-apply bilang resulta.

Hindi hihilingin sa iyo na gumawa ng account sa amin. Ang code na kinakailangan sa aplikasyon ay ipinadadala sa iyo sa pamamagitan ng SMS mula sa bangko kung saan ka nag-apply. Dahil dito, maaring maiuugnay ng bangko ang puntos ng iyong kredito sa iyong aplikasyon. Hindi kami tumatanggap ng personal na impormasyon mula sa iyong bangko na may kaugnayan sa iyong aplikasyon.

Ang bangko ay makakatanggap ng ilang limitadong impormasyon tungkol sa iyo, kasama ang mga resulta ng pagsusuri sa kredito na may kaugnayan sa iyong inaplayan. Ang impormasyon ay nananatiling nakatakda sa iyo pero hindi maaaring baligtarin upang ipakita ang orihinal na impormasyon na kinolekta.

Para sa higit pang impormasyon, mangyaring basahin ang https://www.credolab.com/privacy


Email: support+cimb_ph@credolab.com

See more
See more

See more