رسیدن به تناسب اندام ایده آل با انجام چند حرکت ساده

Werbung

Aktuelle Version

Version
Aktualisieren
02.05.2017
Entwickler
Kategorie
Google Play ID
Installationen
100+

App APKs

سیکس پک APP

رسیدن به تناسب اندام ایده آل با انجام چند حرکت ساده
یک برنامه ویژه مخصوص تمام دوستانی هست که همیشه آرزوی داشتن یک شکم سیکس پک و یا شش تکه را داشته اند.
بعضی از افراد، بشدت می‌خواهند که عضلات شکمشان را پرورش دهند و شکم شش تکه شان را آشکار کنند. در شرایط عادی، با نظم و انضباط و تعهد زیادی می‌توانید به نتیجه برسید. اما برای اینکه رویای داشتن عضلات ششتکه در یک ماه به واقعیت تبدیل شود، کارهای بیشتری لازم است.
در این برنامه به صورت ویدئویی میتوانید دستورالعمل ها و تمرینات لازم برای رسیدن به رویای شکمی 6 تکه رو ملاحظه کنید .
موفق باشید و ورزشکار :) Achieve ideal fitness by doing a few simple movements
 A special program for all the friends who always dream of having a Six pack abs or a six-piece have.
Some people strongly demand that his stomach muscles grow and reveal their six pack abs. Under normal conditions, with a lot of discipline and commitment just to get a result. But to make the dreamof owning a piece of muscle six months to become a reality, more work is needed.
In this video you can program guidelines and training necessary to achieve the dream of see the abdominal 6 pieces.
Good luck and athlete :)
Weitere Informationen