Dự tòng APK für Android herunterladen - kostenlos - Aktuelle Version

qr

Aktuelle Version

NameDự tòng APK
Version0.0.92 (92)
Aktualisiert01. Dez. 2019
EntwicklerApp Công Giáo
IDappconggiao.dutong
Installationen1.000+
KategorieApps, Lernen

Dự tòng App

Allgemeine Anwendung katholischen Wissens

App Công Giáo tổng hợp

Chức năng chính
- Đọc Kinh Thánh Tân Ước, Cựu Ước,
- Giáo lý Công Giáo ,
- Từ điển Công Giáo Anh Việt
- gần 3000 lời bài hát Thánh ca.
- Bài đọc và bài giảng Thánh Lễ hằng ngày
Weitere Informationen