DPI Đà Nẵng icon

DPI Đà Nẵng

21.0 · Jun 24, 2020

Download DPI Đà Nẵng APK for Android - Free - Latest Version

qr

Latest Version

Version21.0
UpdatedJun 24, 2020
DeveloperLe Thanh Tuan
IDdpi.danang.gov.vn.android
InstallsN/A
CategoryApps, News & Magazines

DPI Đà Nẵng app

Department of Planning and Investment is a specialized agency of the People's Committee of Da Nang City

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư bao gồm các lĩnh vực: tham mưu tổng hợp về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn; về tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách quản lý kinh tế-xã hội; về đầu tư trong nước, ngoài nước ở địa phương; về khu công nghiệp, khu chế xuất, quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, đấu thầu, đăng ký kinh doanh trong phạm địa phương và các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.
Read more

You May Also Like