qr

Elektron Hökumət Portalı APK

"E-Government Portal" of the mobile version

Version1.0.5 (6)
UpdatedJun 21, 2017 (3 years ago)
DevelopereGov Development Center
CategoryApps, Productivity
IDapp.egov.az
Installs50,000+

“Elektron Hökumәt” - müasir informasiya texnologiyalarından istifadә etmәklә dövlәt qurumları tәrәfindәn Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә yaşayan bütün vәtәndaşlara, hüquqi vә fiziki şәxslәrә, xarici vәtәndaşlara vә vәtәndaşlığı olmayan şәxslәrә informasiya vә e-xidmәtlәrin göstәrilmәsininә şәrait yaradır.

What's New

- Yeni xidmətlər əlavə edildi
- Bəzi düzəlişlər aparıldı

Email: mobile@rabita.az

See more