Autoshkolla Kosovë - Testet online APK

Autoshkolla Kosovë - Testet online

3.5

Descarga Autoshkolla Kosovë - Testet online APK para Android - Gratis - Última Versión

qr

Última Versión

NombreAutoshkolla APK
Versión3.5 (50)
Actualizada29 de 09 de 2021
DesarrolladorTENTON
IDco.tenton.admin.autoshkolla
Descargas100.000+
CategoríaAplicaciones, Educación

Aplicación Autoshkolla Kosovë - Testet online

Autoshkolla për përgaditje në pjesën teorike për marrjen e patent shoferit.

Autoshkolla ju mundëson që përmes testeve, pyetjve, literaturës dhe kuizeve të ndryshime në mënyrë shumë të lehtë dhe të shpejtë të përgaditeni për pjesën teorike për marrjen e patent shoferit.

Testet:
Përmes testeve me pyetje të ndryshme si do të keni shumë të lehtë përgaditjen e Testit Final.

Pyetjet:
Mangësit që mund ti keni në ndonjërën nga kategoritë e pyetjeve mund ti përmirësoni këtu, ku pyetjet janë të ndara në kategori si:
- Situatat ne trafik,
- Shenjat e trafikut
- Semaforët
- Personi i autorizuar
- Shenjat(shënimet) rrugore,
- Rregullat e trafikut dhe sigurisë
- Kryqëzimet
- Dhe, faktorët që ndikojnë në ngasje, Eko-ngasja.

Literatura:
Mësoni komplet literaturën e nevojshme e cila ju duhet për të arritur rezultate maksimale, ku janë të përfshira:
- Nocionet,
- Shenjat e trafikut (Sinjalizimi vertikal dhe Sinjalizimi horizontal),
- Shenjat e personave të autorizuar,
- Rregullat e trafikut rrugor,
- Ilustrimet
- Dhe, Shenjat e tabelës së instrumenteve.

Kuizet:
Luaj & Mëso është veqori unike e Autoshkolla e përbërë prej pyetjeve të ndryshme nga testet, e cila ju mundëson ti përvetësoni njohurit për rregullat e përgjithshme të trafikut rrugor.
Más información