Svrha mobilne aplikacije je pružiti pomoć svim gradjanima BiH.

Publicidad

Última Versión

Versión
Actualizar
14 jul. 2021
Desarrollador
Categoría
Descargas
10+

App APKs

Integritet Travnik APP

U okviru intenzivirane kampanje sa ciljem jačanja integriteta uposlenih u općinskim organima i službama, te prevencije i borbe protiv korupcije, Općina Travnik je dizajnirala Mobilnu aplikaciju “INTEGRITET-TRAVNIK”.
Svrha mobilne aplikacije je pružiti pomoć, prvenstveno građanima Općine Travnik, ali svim drugim građanima Bosne i Hercegovine, te omogućiti im brzo i jednostavno informiranje putem linkova kojima se osigurava pristup web instituto općine Travniki. Ova aplikacija je dizajnirana tako da posebno omogućava direktan pristup linku "Prevencija korupcije" koja se nalazi na web stranici općine, na kojoj se može podnijeti prijava o eventualnim nepravilnostima u radu opć ućnohinskohinsko.

Uporedo sa navedenim, građanima je omogućen pojednostavljen pristup da kontaktiraju direktno kabinet Načelnika općine putem korištenja opcije “KONTAKTI”, un dati telefonski brojevi će biti na raspolaganju građanima u određ.

Također, u ovoj aplikaciji putem korištenja opcije “KONTAKTI” je omogućen poziv brojeva za hitnu pomoć i krimolovce.
Más información