Descarga VietSchool APK para Android - Gratis - Última Versión

Publicidad

Última Versión

NombreVietSchool APK
Versión446 (446)
Actualizada17 de 01 de 2022
Desarrolladorprosoft vietnam
IDcom.vietschool
Descargas1.000.000+
CategoríaAplicaciones, Educación

Aplicación VietSchool

Buscar puntos, horarios, HK, periodismo; Ingrese puntajes, conducta, vacaciones, ...

1. Học sinh và phụ Huynh:
- Xem kết quả học tập (điểm, vi phạm, hạnh kiểm, thống kê)
- Xem thời khóa biểu
- Xem thông báo từ nhà trường
- Xem báo giảng

2. Giáo viên:
- Nhập điểm
- Nhập vi phạm
- Nhập ngày nghỉ
- Nhập nhận xét và xếp loại hạnh kiểm
- Nhắn tin cho giáo viên
- Nhắn tin cho phụ Huynh và học sinh

- Xem báo cáo thống kê
- Xem thời khóa biểu
- Xem thông báo
Más información