qr

Ezmax Itechpro SG APK

Manage customer care, project business opportunities, jobs, reports.

Version1.0 (8)
UpdatedJul 19, 2019 (1 year ago)
DeveloperCông ty itechpro
CategoryApps, Business
IDcom.itechpro.ezmax_sg
Installs100+

Quản lý chăm sóc khách hàng, cơ hội kinh doanh dự án, công việc, báo cáo, báo cáo doanh thu theo năm, tháng , ngày, báo cáo doanh thu kế hoạch theo năm, tháng , ngày, báo cáo doanh thu thực tế theo năm, tháng , ngày,báo cáo doanh thu bán lẻ , doanh thu bán lẻ theo sản phẩm , báo cáo doanh thu bán lẻ theo sản phẩm, báo cáo doanh thu bán lẻ theo địa điểm bán lẻ, báo cáo tổng hợp doanh thu, báo cáo doanh thu theo sản phẩm , báo cáo doanh thu sản phẩm theo điểm bán hàng , báo cáo tổng hợp tồn kho, báo cáo tổng hợp tồn theo kho, lịch làm việc , danh sách công việc , công việc theo cơ hội kinh doanh, công việc theo dự án, công việc khác, dự án, chi phí dự án, cơ hội kinh doanh . chi phí cơ hội kinh doanh, đối tác, khách hàng cá nhân , liên hệ.


Email: ezmax@itechpro.vn

See more
See more