Description: FIRST Kids Protect APK

Packageeu.kidsprotect.firstkidsprotect
Version1.1 (2)
UpdatedMay 04, 2019 (11 months ago)
Release dateApr 25, 2019 (11 months ago)
Installs1
DeveloperDesigner Bulgaria ltd.
Emailinfo@kidsprotect.eu
ReportReport this app?

Do you know about child abuse? Submit a signal!

Когато говорим за деца, които са жертва на насилие, имаме предвид упражнено над тях физическо, емоционално и сексуално насилие, както и тежки форми на неглижиране. Всички форми на насилие, случило се в детството, са пряко свързани и имат разрушителен ефект върху цялостното детско развитие.
Сексуалното насилие над деца е нежелано и недопустимо поведение, спрямо децата, което може да разпознаем в действия като: нежелани докосвания, цинични шеги, показване на порнографски материали, предложение за интимност, принуда за сексуални контакти.
Сексуалното насилие над деца се случва скрито и често е трудно разпознаваемо и доказано. То може да бъде упражнено във всяка детска възраст (0 до 18г )и от всеки – родител, роднина или друг, полагащ грижи за детето, комшия или познат на семейството, друго дете, интимен партньор, непознат.
Разпознаването на детето – жертва на сексуално насилие може да отнеме дълго време или да остане неразкрито. Често децата не разбират какво се случва с тях, нямат думи, с които да разкажат, изпитват срам или са подвластни на заплахи, отправени им от насилника.
По данни на международно проучване 1 от всеки 3 жертви никога няма да сподели за насилието. В около 80% от случаите насилникът е част от близкото обкръжение на детето.
С нашето приложение може да докладвате за случаи на насилие над деца!

This project has received funding from the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020) under grant agreement Nº810247 — FIRST — REC-AG-2017/REC-RDAP-GBV-AG-2017