Svrha mobilne aplikacije je pružiti pomoć svim gradjanima BiH.

Publicité

Dernière version

Version
Mise à jour
14 juil. 2021
Développeur
Catégories
Installations
10+

App APKs

Integritet Travnik APP

U okviru intenzivirane kampanje sa ciljem jačanja integriteta uposlenih u općinskim organima i službama, te prevencije i borbe protiv korupcije, Općina Travnik je dizajnirala Mobilnu aplikaciju “INTEGRITET-TRAVNIKNIK
Svrha mobilne aplikacije je pružiti pomoć, prvenstveno građanima Općine Travnik, ali svim drugim građanima Bosne i Hercegovine, te omogućiti im brzo i jednostavno informiranje putem linkova kojima se osiguravavici pristupja drug web s. Ova aplikacija je dizajnirana tako da posebno omogućava direktan pristup linku "Prevencija korupcije" koja se nalazi na web stranici općine, na kojoj se može podnijeti prijava o eventualnim nepravilnostima.

Uporedo sa navedenim, građanima je omogućen pojednostavljen pristup da kontaktiraju direktno kabinet Načelnika općine putem korištenja opcije "KONTAKTI", a dati telefonski brojevi će biti na raspolaganju građređtenja opcije u

Također, u ovoj aplikaciji putem korištenja opcije "KONTAKTI" je omogućen poziv brojeva za hitnu pomoć i krimolovce.
Lire la suite