Kurani famëlartë me përkthim në gjuhën shqipe

Publicité

Dernière version

Version
Mise à jour
5 nov. 2018
Développeur
Google Play ID
Installations
10 000+

App APKs

Kurani Shqip APP

Versionin e ri të Kurani Shqip e gjeni në :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kuranishqip
Kurani famëlartë me përkthim në gjuhën shqipe.
Lire la suite