Vay tiền online - vay tiền mặt icon

Vay tiền online - vay tiền mặt

1.0

Télécharger Vay tiền online - vay tiền mặt APK pour les Android - Gratuit - Dernière version

qr

Dernière version

Version1.0 (1)
Mise à jour26 janv. 2021
DéveloppeurVay tiền
IDvaynhanh.vaytiennhanhlam
Installations10+
CatégoriesApps, Finance

Application Vay tiền online - vay tiền mặt

Mobile loan solution is not appraised

* Điều kiện để vay tiền trong ngày trả góp theo tháng :
- Từ 18–60 tuổi.
- Có công việc ổn định và có khả năng trả nợ vay mượn.
- Có tài khoản ngân hàng ATM

*Những thông tin của các khoản vay tiền này:
- Số tiền vay: từ 1.000.000đ đến 10.000.000đ
- Thời gian trả nợ tối thiểu của khoản vay là 91 ngày
- Thời gian trả nợ tối đa của khoản vay là 180 ngày
- Tỷ lệ phần trăm hàng năm tối thiểu (APR) của khoản vay là 12% / năm
- Tỷ lệ phần trăm hàng năm tối đa (APR) của khoản vay là 24% / năm
- Phí thủ tục là 0
- Được hỗ trợ online miễn phí 24/7
- Mức phí và lãi suất được tính chi tiết trong ứng dụng.

*Ví dụ: Anh Cường đăng ký tư vấn vay online số tiền 5.000.000 VNĐ với hạn mức là 150 ngày. Lãi suất 18%/năm
• Số tiền phải trả hàng tháng là: 1.045.500 VND
• Số tiền lãi phải trả mỗi tháng là: 45.500 VND
• Tổng số tiền lãi phải trả là: 227.500 VND
• Tổng số tiền phải trả là: 5.227.500 VND

Ứng dụng không cần quyền truy cập đặc biệt, chỉ cần kết nối Internet để đăng ký vay nhanh.
*Bảo mật :Chúng tôi bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin nếu không có sự đồng ý của bạn.
Lire la suite