qr

Hadist Al Muwaththa Bab Zakat APK

Hadith Al Muwaththa Complete Zakat Chapter

Version3.1 (3)
UpdatedOct 26, 2019 (7 months ago)
DeveloperEnvironmental Ethics
CategoryApps, Books & Reference
IDcom.hadist.hadistalmuwaththazakat
Installs100+

Menurut ahli hadits diantaranya adalah Al Hafidz dalam Syarh Al bukhary dan Al Hafizh dari Shakawu, hadits adalah segala ucapan, perbuatan, dan juga keadaan dari Nabi Muhammad SAW termasuk didalamnya segala macam keadaan beliau yang diriwayatkan dalam sejarah baik itu tentang kelahiran beliau, tempat tempat tertentu dan peristiwa peristiwa tertentu yang berkaitan dengan itu, baik sebelum dibangkitkan sebagai Rasulullah maupun setelahnya.

Menurut bahasa, kata “zakat” adalah tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan, “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah” (QS. al-Baqarah[2]: 276); “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka” (QS. at-Taubah[9]: 103); “Sedekah tidak akan mengurangi harta” (HR. Tirmizi).
Menurut istilah, dalam kitab al-Hâwî, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.

Terkait :

Hadist Al Muwaththa' Waktu-Waktu Shalat
Hadist Al Muwaththa' Thaharah
Hadist Al Muwaththa' Adzan
Hadist Al Muwaththa' Jenazah
Hadist Al Muwaththa' Zakat
Hadist Al Muwaththa' Puasa
Hadist Al Muwaththa' I'tikaf
Hadist Al Muwaththa' Haji
Hadist Al Muwaththa' Jihad
Hadist Al Muwaththa' Nadzar Dan Iman
Hadist Al Muwaththa' Sembelihan Kurban
Hadist Al Muwaththa' Hewan Buruan
Hadist Al Muwaththa' Aqiqah
Hadist Al Muwaththa' Faraidh
Hadist Al Muwaththa' Nikah
Hadist Al Muwaththa' Thalak
Hadist Al Muwaththa' Penyusuan
Hadist Al Muwaththa' Jual Beli
Hadist Al Muwaththa' Penyiraman dan peminjaman


Email: sarjanaadabhurahura@gmail.com

See more
See more