qr

İstatistik Dünyası APK

Discover the basic concepts of statistics and interactive methods.

Version1.0.8 (8)
UpdatedSep 20, 2018 (2 years ago)
DeveloperMatletik Yazılım ve Bilişim Ltd. Şti.
CategoryApps, Education
IDcom.matletik.matletikistatistik
Installs1,000+

Bu uygulama ile istatistik ve olasılığın temel kavram ve yöntemlerini Matletik yazılımının sunduğu aplet teknolojisiyle interaktif olarak keşfedin.

Uygulama üç ana bölümde aşağıdaki başlıkları içermektedir:

I. Betimsel İstatistik
1. Ortalama, Standart Sapma ve Uç Değerler
2. Kutu Diyagramı
3. Histogram
4. Dal ve Yaprak Grafiği
5. Chebyshev Eşitsizliği

II. Olasılık ve Olasılık Dağılımları
1. Binom Dağılımı
2. Hipergeometrik Dağılım
3. Poisson Dağılımı
4. Normal Dağılım
5. Standart Normal Dağılımda Alan Değerleri
6. Standart Normal Dağılımda Alan Değerleri Tablosu
7. Student (t) Dağılımında Alan Değerleri
8. Student (t) Dağılımında Alan Değerleri Tablosu
9. Student (t) Dağılımı ve Standart Normal Dağılımı
10. Ki-Kare Dağılımı
11. Ki-Kare Dağılımında Alan Değerleri Tablosu
12. F Dağılımında Alan Değerleri Tablosu

III. İstatistiksel Çıkarsama
1. Örneklem Ortalamalarının Dağılımı ve Standart Normal Dağılım
2. Örneklem Ortalamalarının Dağılımı ve Student (t) Dağılımı
3. Güven Aralıkları ve Güven Düzeyi
4. Testin Önem Düzeyi ve P-Değeri
5. Basit Korelasyon
6. Basit Regresyon
7. Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)


Email: matletik@gmail.com

See more
See more

See more