Download ICC Report - INDOCHINAAUTO APK for Android - Latest Version - Free

qr

ICC Report - INDOCHINAAUTO APK

Ứng dụng báo cáo hoạt động xe dành cho khách hàng của ICC

Version1.1.28 (10128)
UpdatedNov 14, 2018 (2 years ago)
DeveloperKhonet
CategoryApps, Tools
IDepfen.app.iccreport
Installs100+

Các chức năng chính
- Xem báo cáo tổng hợp
+ Báo cáo ngày
+ Báo cáo tuần
+ Báo cáo tháng
- Xem báo cáo cấp quản lý

What's New

- Cải tiến tương tác người dùng
- Ngôn ngữ tiếng anh

Email: anh.bui@khonet.com

See more