Svrha mobilne aplikacije je pružiti pomoć svim gradjanima BiH.

Iklan

Versi Terbaru

Versi
Memperbarui
14 Jul 2021
Kategori
Instal
10+

App APKs

Integritet Travnik APP

U okviru intenzivirane kampanje sa ciljem jačanja integriteta uposlenih u općinskim organima i službama, te prevencije i borbe protiv korupcije, Općina Travnik je dizajnirala Mobilnu aplikaciju “INTEGRITET-TRAVNIK”.
Svrha mobilne aplikacije je pružiti pomoć, prvenstveno građanima Općine Travnik, ali svim drugim građanima Bosne i Hercegovine, te omogućiti im brzo i jednostavno informiranje putem linkova kojima se osigurava pristup drug. Ova aplikacija je dizajnirana tako da posebno omogućava direktan pristup linku “Prevencija korupcije” koja se nalazi na web stranici op ine, na kojoj se može podnijeti prijava o eventualnim nepravilnostima uinskiradu opć

Perbarui di navedenim, građanima je omogućen pojednostavljen pristup da kontaktiraju direktno kabinet Načelnika memilih putem korištenja opcije “KONTAKTI”, a dati telefonski brojevi e biti na raspolaganju građanima u

Također, u ovoj aplikaciji putem korištenja opcije “KONTAKTI” je omogućen poziv brojeva za hitnu pomoć i krimolovce.
Baca selengkapnya