မိန္းမစိတ္က်မ္းစာအုပ္ APK

မိန္းမစိတ္က်မ္းစာအုပ္

1.0

မိန္း မ စိတ္ က် မ ္ း စာ အုပ္ အား ဖုန္း တြင္ ေဆာင္ ထား ရန္ App!

Iklan

Versi Terbaru

Versi
Memperbarui
18 Jun 2017
Kategori
Google Play ID
Instal
0+

App APKs

Aplikasi မိန္းမစိတ္က်မ္းစာအုပ္

မိန္းမစိတ္က်မ္းဆိုတာကေတာ့ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသိၾကမွာပါ။
တစ္ေခတ္တခါက ဆရာႀကီးပီမိုးနင္းေရးသားခဲ့ေသာ မိန္းမမ်ားအေၾကာင္းပါ။
ေဟာင္းေပမယ့္ခုခ်ိန္ထိေကာင္းေနဆဲ အသုံးဝင္ေနဆဲမို႔ေယာက်ာ္းေလးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဖတ္ဖူးၾကတဲ့စာအုပ္ေကာင္းေလးပါ။
ေယာက်ာ္းေလးဆိုေပမယ့္လည္း မိန္းကေလးမ်ားအေနနဲ႔လည္း မိမိတို႔အေၾကာင္းေတြေရးသားထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္
ေလ့လာဖတ္႐ူ႔သင့္တယ္လို႔ထင္ပါတယ္။
အခုဒီေကာင္ေလးကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ပ်င္းေနတာနဲ႔ဖုန္းထဲ App အျဖစ္ေဆာင္ထားနိုင္ေအာင္ဆိုၿပီး APK တစ္ခုအျဖစ္
တတ္သေလာက္မွတ္သေလာက္ေလး ေကာက္ေရးလိုက္တာပါ။
အျခားသူေတြလည္း ေဆာင္ထားခ်င္သူမ်ားရွိမယ္ထင္လို႔ခုလိုတင္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ;)

အသိေပးခ်က္
===========
ဤစာအုပ္သည္ ဆရာႀကီးပီမိုးနင္းေရးသားထားေသာစာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။
အကၽြန္ုပ္ကမူအြန္လိုင္းတြင္ေတြ႕ရွိေသာ PDF စာအုပ္ကို App အျဖစ္ျပန္လည္ေရးသားျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း
ဤစာအုပ္သည္ကၽြန္ုပ္မူပိုင္မဟုတ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာစာေရးသူမ်ားႏွင့္ထုတ္လုပ္ျဖန႔္ခ်ိသူ
အြန္လိုင္းတြင္တင္ေပးမ်ားအားလုံးကို အထူးေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း အသိေပးေျပာၾကားအပ္ပါသည္ခင္မ်ား...

အျခားစာအုပ္ေတြရယူဖို႔
ဒီမွာပါ : https://mgapyar.blogspot.com/2017/05/Apyar-Book-Apps.html
#MgApyar #ApyarBookApps
Baca selengkapnya