Download Invazivne vrste u Hrvatskoj APK for Android - Games - Free - Latest Version

qr

Invazivne vrste u Hrvatskoj APK

Application for reporting and reviewing observations of invasive alien species in Croatia

Version1.0.2 (10002)
UpdatedOct 17, 2020 (7 months ago)
DeveloperPrehnit d.o.o.
CategoryApps, Tools
IDhr.prehnit.mzoe.ias
Installs100+

Aplikacija Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja namijenjena je zainteresiranoj javnosti. Osnovni cilj aplikacije je razviti mrežu istraživača amatera na terenu koji će dojavljivati i dijeliti nalaze stranih i invazivnih stranih vrsta u Hrvatskoj (tzv. “citizen science”) i tako pridonijeti kartiranju stranih i invazivnih stranih vrsta i ranom otkrivanju novih invazivnih stranih vrsta u Hrvatskoj.

Ciljevi mobilne aplikacije su sljedeći:

Prikupljati opažanja invazivnih stranih vrsta korištenjem GPS-a mobilnih uređaja i fotoaparata/kamera građana.
Pružiti informacije o odabranom broju invazivnih stranih vrsta (fotografija vrste, kratki opis vrste, dodatne korisne informacije).
Osvijestiti građane o problematici invazivnih stranih vrsta i potaknuti ih da se aktivno uključe u upravljanje invazivnim stranim vrstama u Hrvatskoj.

Mobilna aplikacija uključuje odabrani broj invazivnih stranih vrsta te se očekuje da će se broj vrsta u svakoj novijoj verziji mobilne aplikacije povećavati. Dostupna je na hrvatskom jeziku.

Na globalnoj razini, uz gubitak staništa, direktno iskorištavanje divljih vrsta, klimatske promjene i zagađenje, invazivne strane vrste su jedna od najvažnijih direktnih prijetnji bioraznolikosti. S globalizacijom i rastom svjetske trgovine, ekonomije i turizma, raste i broj stranih i invazivnih stranih vrsta u cijelome svijetu, uključujući i Hrvatsku. U prirodi Hrvatske do sad je zabilježeno više od 600 stranih vrsta biljaka i oko 300 stranih vrsta životinja, a unesene su i gljive i druge vrste organizama. Iako je velik dio stranih vrsta u Hrvatsku unesen namjerno (za potrebe šumarstva, poljoprivrede, lovstva, ribarstva, hortikulturu i dr.), dio njih u prirodu Hrvatske dospio je slučajno, kao slijepi putnici, kontaminacijom ili širenjem prirodnim putevima ili koridorima iz susjednih zemalja u kojima su se prethodno uspješno nastanile. Aktualna baza stranih i invazivnih stranih vrsta na razini Europske unije (EASIN) sadrži podatke o više od 14 000 stranih vrsta u Europi, od kojih je oko 10 do 15 % invazivno.

Predacija, kompeticija za hranu i stanište, prijenos bolesti, hibridizacija sa zavičajnim vrstama te izmjena strukture i funkcioniranja ekosustava samo su neke od direktnih prijetnji koje invazivne strane vrste predstavljaju za bioraznolikost i usluge ekosustave.

Zakonom o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (NN 15/18 i 14/19) uređuje se pitanje sprječavanja unošenja i širenja te upravljanje invazivnim stranim vrstama koje izazivaju zabrinutost u Europskoj uniji te stranim vrstama, uključujući i invazivne strane vrste koje izazivaju zabrinutost u Republici Hrvatskoj, kako bi se spriječio ili ublažio njihov štetni utjecaj na bioraznolikost, usluge ekosustava i/ili zdravlje ljudi, uzimajući u obzir i mogući štetni utjecaj na gospodarstvo kao pogoršavajući čimbenik.

Uredbom EU br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta regulira se problematika invazivnih stranih vrsta na teritoriju država članica EU.

Aplikacija Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja izrađena je u sklopu projekta Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta (KK.06.5.1.01.0001) sufinanciranog od Europske unije iz Kohezijskog fonda, a razvijena je od strane tvrtki Span d.o.o. i Prehnit d.o.o. Projekt doprinosi rješavanju problema štetnih učinaka invazivnih stranih vrsta (IAS) na bioraznolikost Hrvatske kroz povećanje znanja o stranim vrstama i IAS prikupljanjem i analizom podataka, provođenjem usmjerenih terenskih istraživanja, uspostavljanjem informacijskog sustava te izradom aplikacije za pametne telefone za prikupljanje podataka o opažanjima vrsta na terenu čime se stvara temelj za buduće aktivnosti upravljanja invazivnim stranim vrstama u Hrvatskoj.

Sadržaj mobilne aplikacije isključiva je odgovornost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja..

What's New

Zadnja poboljšanja sa 17.10.2020.
- uklanjanje grešaka kod preuzimanja slika kataloga
- poboljšanje prikaza napretka preuzimanja

Email: devsupport@prehnit.hr

See more