Scarica หมอพร้อม APK per Android - Gratis - Ultima versione

Pubblicità

Ultima versione

Nomeหมอพร้อม APK
Versione0.7.1 (71)
Aggiornata12 gen 2022
SviluppatoreMINISTRY OF PUBLIC HEALTH
IDcom.mor.promplus
Installazioni10.000.000+
CategoriaApps, Medicina

App หมอพร้อม

Un'applicazione per controllare la cronologia dei vaccini e i risultati dei test COVID-19.

The application is used for the whole county of the Kingdom of Thailand.

ผู้ที่สามารถ Login เข้าใช้งานได้ จำเป็นต้องมีข้อมูล 13 หลัก และ เบอร์โทรศัพท์
อยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข Moph Immunization เท่านั้น

แอพพลิเคชั่นสำหรับตรวจสอบประวัติวัคซีนและผลการตรวจ COVID-19 สำหรับใช้ในประเทศไทย ภายใต้การดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุข
มีฟังก์ชั่นการทำงาน ดังนี้
- แสดงผลการตรวจ COVID-19 ล่าสุด
-จองวัคซีน
-นัดรับวัคซีน
-แสดงประวัติการรับวัคซีน
-แสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน
Ulteriori informazioni