Svrha mobilne aplikacije je pružiti pomoć svim gradjanima BiH.

Pubblicità

Ultima versione

Versione
Aggiornare
14 lug 2021
Sviluppatore
Categoria
Installazioni
10+

App APKs

Integritet Travnik APP

U okviru intenzivirane kampanje sa ciljem jačanja integriteta uposlenih u općinskim organima i službama, te prevencije i borbe protiv korupcije, Općina Travnik je dizajnirala Mobilnu aplikaciju “INTEGRITE”.T-TRAVNIK.
Svrha mobilne aplikacije je pružiti pomoć, prvenstveno građanima Općine Travnik, ali svim drugim građanima Bosne i Hercegovine, te omogućiti im brzo i jednostavno informiranje putem linkova kojima se osinicitucijav pristup web drug in stra Ova aplikacija je dizajnirana tako da posebno omogućava direktan pristup linku “Prevencija korupcije” koja se nalazi na web stranici općine, na kojoj se može podnijeti prijava o eventualnim nepravilnostima u adminićos ad organo u radu opinsćinskih

Uporedo sa navedenim, građanima je omogućen pojednostavljen pristup da kontaktiraju direktno kabinet Načelnika općine putem korištenja opcije “KONTAKTI”, a dati telefonski brojevi će biti na raspolaganju građanima vrijemeđe.

Također, u ovoj aplikaciji putem korištenja opcije “KONTAKTI” je omogućen poziv brojeva za hitnu pomoć i krimolovce.
Ulteriori informazioni