Kurani famëlartë me përkthim në gjuhën shqipe

Pubblicità

Ultima versione

Versione
Aggiornare
5 nov 2018
Sviluppatore
Google Play ID
Installazioni
10.000+

App APKs

Kurani Shqip APP

Versionin e ri të Kurani Shqip e gjeni në:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kuranishqip
Kurani famëlartë me përkthim në gjuhën shqipe.
Ulteriori informazioni