Android 向けの Dự tòng APK をダウンロードします - 無料 - 最終のバージョン

qr

最終のバージョン

名前Dự tòng APK
バージョン0.0.92 (92)
更新日2019年12月01日
開発元App Công Giáo
IDappconggiao.dutong
インストール1,000+
カテゴリーアプリ, 教育

更新日 - 新機能

Sửa lỗi không xem được chi tiết Kinh Thánh Cựu Ước, Tân Ước

Dự tòng アプリ

カトリックの知識の一般的な応用

App Công Giáo tổng hợp

Chức năng chính
- Đọc Kinh Thánh Tân Ước, Cựu Ước,
- Giáo lý Công Giáo ,
- Từ điển Công Giáo Anh Việt
- gần 3000 lời bài hát Thánh ca.
- Bài đọc và bài giảng Thánh Lễ hằng ngày
もっと見る