SvrhamobilneaplikacijejepružitipomoćsvimgradjanimaBiH。

広告

最終のバージョン

バージョン
アップデート
2021/07/14
カテゴリー
インストール
10+

App APKs

Integritet Travnik APP

U okviru intenzivirane kampanjesaciljemjačanjaintegritetauposlenihuopćinskimorganimaislužbama、te prevencije i borbe protiv korupcije、OpćinaTravnikjedizajnirala Mobilnu aplikaciju“ INTEGRITET-TRAVNI
Svrha mobilneaplikacijejepružitipomoć、prvenstvenograđanimaOpćineTravnik、alisvimdrugimgrađanimaBosneiHercegovine、teomogućitiimbrzoijednostavnoinformiranjeputemlinkovakojima se osigurava pristup web Ova aplikacija je dizajnirana takodaposebnoomogućavadirektanpristuplinku“ Prevencija korupcije” koja se nalazi na webstraniciopćine、nakojojsemožepodnijetiprijavaoeventualnimnepravilnostimauraduopćinskihorgana

Uporedo sa navedenim、građanimajeomogućenpojednostavljenpristupdakontaktirajudirektnokabinetNačelnikaopćineputemkorištenjaopcije“ KONTAKTI”、datitelefonskibrojevićebitinaraspolaganjugrađanima

Također、uovojaplikacijiputemkorištenjaopcije“ KONTAKTI”jeomogućenpozivbrojevazahitnupomoćikrimolovce。
もっと見る